روباه پیر

۰۵مهر
روباه پیر همانند آمریکایی ها قابل اعتماد نیستند/ بازگشایی مجدد سفارت انگلیس عقب نشینی در مقابل مواضع گستاخانه و ضد ایرانی کامرون است

روباه پیر همانند آمریکایی ها قابل اعتماد نیستند/ بازگشایی مجدد سفارت انگلیس عقب نشینی در مقابل مواضع گستاخانه و ضد ایرانی کامرون است

دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: اظهارات سخیفانه انگلیسی ها نباید بدون پاسخ بماند، و بازگشایی دوباره جاسوس‌خانه روباه پیر در ایران عقب نشینی در برابر مواضع ضدایرانی کامرون است.

۰۳مهر
عکس یادگاری روحانی با پرچم انگلیس

عکس یادگاری روحانی با پرچم انگلیس

رئیس جمهور کشور مان در این تصویر به گونه ایی نشسته است که گویا عکس سلفی با پرچم استعمار گر پیر می اندازد.