روبات چوپان

۳۱اردیبهشت
روبات چوپان در نیوزیلند

روبات چوپان در نیوزیلند

روبات سگ مانند «بوستون داینامیک» در حال چوپانی گله گوسفندان در نیوزیلند است.