روبات نگهبان

۲۹تیر
روبات نگهبان ماشینی با توانایی حرکت در خشکی و آب +فیلم

روبات نگهبان ماشینی با توانایی حرکت در خشکی و آب +فیلم

روبات غلتان با قابلیت‌های حرکتی مطلوب در شرایط مختلف اوضاع محیط اطراف خود را کنترل می‌کند.