روبات مجهز

۱۶اردیبهشت
بیمارستان‌های هند برای غربال‌گری بیماران به روبات مجهز شدند

بیمارستان‌های هند برای غربال‌گری بیماران به روبات مجهز شدند

برخی بیمارستان‌های کشور هند برای محافظت از پزشکان در برابر کرونا، روبات‌هایی را برای غربال‌گری افراد مستقر کرده‌اند.