روبات تنبل

۳۰خرداد
«روبات تنبل» گونه‌های در معرض انقراض جانوان و گیاهان را شناسایی می‌کند

«روبات تنبل» گونه‌های در معرض انقراض جانوان و گیاهان را شناسایی می‌کند

دانشمندان با طراحی نوعی روبات کندرو در تلاش هستند تا گونه‌های نادر و در خطر انقراض جانوران و گیاهان را شناسایی کنند.