روبات ایستا

۰۶تیر
روبات ایستا به کمک افراد ناتوان حرکتی می‌آید+ فیلم

روبات ایستا به کمک افراد ناتوان حرکتی می‌آید+ فیلم

یک شرکت فعال در حوزه روباتیک موفق به توسعه ابزار روباتیکی شده‌اند که به افراد ناتوان در حرکت کردن کمک می‌کند.