روبات‌های ایران‌

۲۷اردیبهشت
روبات‌های ایران‌ ساخت به یاری مددجویان رفتند

روبات‌های ایران‌ ساخت به یاری مددجویان رفتند

۱۵ سال پیش انواع پیشرفته روبات‌ها و اسلیپ‌ها به بازار ایران وارد شدند و در مدت کوتاهی توانستند به یکی از تولیدکنندگان پیشرو و شناخته شده در زمینه اسلیپ رینگ، روبات توانبخشی، روبات متحرک، روبات کارتزین و غیره بدل شوند.