روبات‌های آدمکش

۲۲اردیبهشت

روبات‌های آدمکش در سازمان ملل

در روزهای آینده در یک جلسه غیررسمی در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو کارشناسان در مورد روبات‌های آدمکش بحث خواهند کرد.

۰۲فروردین

عکس/ احمدی‌نژاد در در اولین نماز جمعه ۹۳

محمود احمدی نژاد به همراه دامادش مهدی خورشیدی و معاون اول سابق محمدرضا رحیمی در اولین نماز جمعه سال ۹۳ حضور یافت . اخیرا برای محمدرضا رحیمی کیفرخواست صادر شده است .