روبات‌های آدمکش در سازمان ملل

۲۲اردیبهشت

روبات‌های آدمکش در سازمان ملل

در روزهای آینده در یک جلسه غیررسمی در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو کارشناسان در مورد روبات‌های آدمکش بحث خواهند کرد.