روباتی

۲۰تیر
روباتی که پشت هیچ دری نمی‌ماند +فیلم

روباتی که پشت هیچ دری نمی‌ماند +فیلم

مهندسان نوعی روبات متحرک طراحی کرده‌اند که بدون توقف حرکت کرده و تقریبا هیچ مانعی آن را از ادامه مسیر باز نمی‌دارد.