روباتیک نسل جدیدی

۱۹خرداد
روباتیک نسل جدیدی از خدمات را ارائه می‌دهد

روباتیک نسل جدیدی از خدمات را ارائه می‌دهد

شیوع ویروس کرونا باعث شده راهبرد شرکت‌های مختلف تغییر کند و برای پیشگیری از این بیماری به فناوری روباتیک روی آورند.