روایت مصلحی

۱۲دی
فتنه ۸۸ کودتای بین‌المللی علیه نظام بود /روایت مصلحی از کشف جزوه ویژه یک آقازاده

فتنه ۸۸ کودتای بین‌المللی علیه نظام بود /روایت مصلحی از کشف جزوه ویژه یک آقازاده

وزیر سابق اطلاعات گفت: در سال ۸۸ طی بازرسی از یک مرکز هدایت جریان فتنه که یکی از آقازاده‌ها در آن نقش داشت جزوه‌ای کشف شد که تمامی جزئیات فعالیت فتنه قبل و بعد انتخابات را تشریح کرده بود.