روایت فتنه

۰۷دی
تصاویر/ کاروان روایت‌ فتنه در تهران

تصاویر/ کاروان روایت‌ فتنه در تهران

اولین کاروان روایت فتنه با موضوع بازخوانی وقایع سال ۸۸ و حضور شاهدان عینی آن واقعه در سطح شهر تهران برگزار شد.