روایت عشق

۰۴مهر
نمایشگاه «روایت عشق» در آستان مقدس شیخ صدوق(ره) دایر شد

نمایشگاه «روایت عشق» در آستان مقدس شیخ صدوق(ره) دایر شد

نمایشگاه «روایت عشق» با موضوع عاشورا ، مقاومت و پایداری در آستان مقدس شیخ صدوق(ره) دایر شد و اماده بازدید عموم می باشد.