روایت حاج قاسم سلیمانی

۱۵دی
روایت حاج قاسم سلیمانی از خواب نوجوانی که سرش را در سوریه بریدند

روایت حاج قاسم سلیمانی از خواب نوجوانی که سرش را در سوریه بریدند

نوجوان ۱۷ ساله که اخیراً (در سوریه) شهید شد، به دوستانش گفته بود که ۲ شب است،‌ خواب می‌بینم که روی سینه‌ام نشسته‌اند تا سرم را از تنم جدا کنند، فریاد می‌زنم و آن‌وقت است که امام حسین(ع) می‌آید.