روایتی تلخ از زنان

۱۵مهر
روایتی تلخ از زنانی که بدون همسران خود از مکه بازگشتند+فیلم

روایتی تلخ از زنانی که بدون همسران خود از مکه بازگشتند+فیلم

در این فیلم گزارشی سوزناک از فاجعه منا را مشاهده خواهید کرد.