روايات اسلامي

۰۷شهریور
گناهانی که احتمال وقوع زلزله را افزایش می دهد

گناهانی که احتمال وقوع زلزله را افزایش می دهد

پژوهشگر مؤسسه دارالحدیث با اشاره به حدیث «إذا فشا الزّنا ظهرت الزّلازل» که در جلد سوم صفحه ۱۴۸ «تهذیب‌الاحکام» آمده است، گفت: امام صادق (ع) می‌فرماید:‌ اگر زنا زیاد شود، احتمال وقوع زلزله نیز افزایش می‌یابد.