روان سازی

۱۴اردیبهشت
ایمن‌سازی معابر نسیم شهر ادامه دارد

ایمن‌سازی معابر نسیم شهر ادامه دارد

شهردار نسیم شهر گفت: عملیات ایمن‌سازی معابر و نصب سرعت‌کاه‌ها در معابر نسیم شهر به جهت روان سازی ترافیک شهری درحال انجام است