روان درمانی

۰۴اردیبهشت
فقط اراده راه را ممکن می سازد/ دکتر پورکرامتی: ترکیب روان درمانی و دارو درمانی در ترک اعتیاد موثر است/ دکتر فقیهی:انجمن های NA؛ انجمن هایی موثر برای ترک اعتیاد

فقط اراده راه را ممکن می سازد/ دکتر پورکرامتی: ترکیب روان درمانی و دارو درمانی در ترک اعتیاد موثر است/ دکتر فقیهی:انجمن های NA؛ انجمن هایی موثر برای ترک اعتیاد

روش های متعددی برای ترک اعتیاد وجود دارد اما به اعتقاد متخصصان و روانپزشکان، روان درمانی توام با دارو درمانی یکی از مهمترین روش هایی است که باعث ترک اعتیاد می شود.