روانگردان‌

۰۹مهر

نگرانی بابت دو روانگردان جدید “صخره” و “آقای خوشحال”

معاون کاهش تقاضای ستاد مبارزه با مواد مخدر ضمن هشدار نسبت به ورود روانگردان‌های جدیدی تحت عنوان «ان‌پی‌اس‌ها» با اسامی چون آقای خوشحال، صخره و… اعلام کرد: تاکنون گزارشی مبنی بر این گروه از روانگردان‌ها در کشور به دست ما نرسیده است.