روانچی

۲۸اردیبهشت
دومینوی «تقریباً هیچ» به تخت‌روانچی رسید

دومینوی «تقریباً هیچ» به تخت‌روانچی رسید

سه هفته بعد از موضع‌گیری تند وتیز محمد‌جواد ظریف که گفته بود «ایران ۳۰ ماه مذاکره نکرد که یک سند توخالی دستش باشد» و چندی پس از اظهارات علی‌اکبر صالحی در همین باره که با واکنش رئیس‌جمهور مواجه شد…