روانپزشکی

۲۸شهریور
چند درصد مردم ایران افسرده هستند؟

چند درصد مردم ایران افسرده هستند؟

دبیر علمی سی و چهارمین کنگره سالانه انجمن علمی روانپزشکان گفت: شیوع ابتلاء به افسردگی در ایران بر اساس آخرین مطالعات حدود ۱۳٫۵ درصد بوده است.