روانشنلسی

۲۲فروردین
چطور در کارمندان انگیزه بیشتری ایجاد کنیم؟

چطور در کارمندان انگیزه بیشتری ایجاد کنیم؟

یک رئیس باید بتواند بیشترین انگیزه را در کارمندان ایجاد کند تا آنها کارایی بالایی داشته باشد. مطمئنا پول یکی از عوامل ایجاد انگیره است ولی همه آن نیست. عوامل دیگری نیز باعث ایجاد انگیزه می‌شوند که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.