روانشناسی کودکان

۰۱شهریور
اختلال اتیسم و طیف آن را بیشتر بشناسید

اختلال اتیسم و طیف آن را بیشتر بشناسید

جامعه یکی از مهم‌ترین مأمن‌هایی است که می‌تواند نقش حمایت گری خوبی برای کودکان مبتلا به اتیسم و خانواده‌های آن‌ها داشته باشد.