روانشناسی ذهن

۲۵شهریور
قدرت ذهن و مثبت‌اندیشی در درمان بیماری‌‌ها

قدرت ذهن و مثبت‌اندیشی در درمان بیماری‌‌ها

گاهی به نتایج پژوهش‌هایی که نشان می‌دهد گاهی مثبت‌اندیشی، اثر شفابخشی جدی‌تری نسبت به دارو‌ها برای درمان بیماری‌ها دارد.