روانشناسان

۰۷شهریور
دستاوردهای نظام سلامت در حوزه روان با گذشت زمان مشخص می‌شود

دستاوردهای نظام سلامت در حوزه روان با گذشت زمان مشخص می‌شود

قائم مقام وزارت بهداشت با تاکید بر اهمیت موضوع سلامت روان بر سلامت جسم و جامعه گفت: تاثیرات اقداماتی که دولت در این زمینه انجام داده است با گذشت زمان مشخص خواهد شد.