رواناب

۲۱فروردین
روش‌های بهره‌برداری از بارش‌ های آسمانی

روش‌های بهره‌برداری از بارش‌ های آسمانی

بهینه‌سازی بهره‌برداری از ریزش‌های جوی یکی از راهکارهای اجرایی مدیریت و بهره‌برداری از آب قابل دسترس است.