روامین ما

۲۳بهمن
راهپیمایی ۲۲ بهمن در سه نقطه از ورامین برگزار شد

راهپیمایی ۲۲ بهمن در سه نقطه از ورامین برگزار شد

صبح امروز و همزمان با سراسر کشور مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهرستان ورامین به صورت متمرکز در سه نقطه از شهرستان برگزار شد