روال 100 ساله

۱۵مرداد
کرونا چه تاثیری بر نظام آموزشی ایران گذاشته است؟

کرونا چه تاثیری بر نظام آموزشی ایران گذاشته است؟

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران گفت: روال ۱۰۰ ساله نظام آموزشی با شیوع ویروس کرونا تغییر کرده است.