رواج سبک زندگی غربی

۲۲خرداد

پوستر/ زندگی به سبک منتظر

رهبر معظم انقلاب: انتظار حرکت است؛ سکون نیست؛ انتظار رها کردن و نشستن برای اینکه کار به خودی خود صورت بگیرد نیست. انتظار امادگی است.این امادگی را باید در وجود خودمان,در محیط پیرامون خودمان حفظ کنیم.

۲۴اردیبهشت
حیواناتی که جای فرزند را گرفته اند

حیواناتی که جای فرزند را گرفته اند

کافیست بعدازظهرها تابستان در برخی مناطق شمالی شهر اندکی مسیر را پیاده روی کنی، موضوعی که بیش از همه توجه ها را به خود جلب می کند، تفریح عده ای در خیابانهای شهر است. نوجوانی ۱۲ ساله با گربه پشمالوی خاکستری مشغول قدم زدن است، اندکی آن طرف تر روی نیمکت پارک خانوم و آقایی با یک سگ پا کوتاه نشسته اند. خانومی با سر و وضع خاصی از خودرویش پیاده می شود و سبدی بزرگ در دستش است، یک سگ پشمالوی سفید کوچولو را از آن در می آرود، بغلش می کند و وارد مغازه می شود.البته نه برای انجام خرید روزانه و همیشگی بلکه وارد فروشگاهی شده که تنها پوشاک و وسایل نگهداری حیوانات خانگی به ویژه سگ و گربه را دارد.

۲۶دی
رییس کمیسیون فرهنگی مجلس: رواج سبک زندگی غربی در جامعه ، بزرگترین چالش کشور است

رییس کمیسیون فرهنگی مجلس: رواج سبک زندگی غربی در جامعه ، بزرگترین چالش کشور است

رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:بزرگترین آسیب ها و چالش های کشور در بعد فرهنگی و اجتماعی ورود و رواج سبک زندگی غرب در بین خانواده های ایرانی است که آثار بسیار مخربی را بر روی زندگی افراد گذاشته است.