رواج اسلام گرایی در غرب

۱۱دی
آمریکایی ها از رواج اسلام گرایی وحشت دارند

آمریکایی ها از رواج اسلام گرایی وحشت دارند

فرماندار رباط کریم با تاکید اینکه به زودی جشن ۴۰سالگی انقلاب اسلامی را خواهیم گرفت، خاطرنشان کرد: به زودی تمامی نقشه های دشمن برای خارج کردن انقلاب اسلامی از مسیر پیشرفت ناکام خواهد ماند.