روابط پاکستان

۰۲اردیبهشت
روابط ایران و پاکستان بر خلاف میل دشمنان باید تقویت شود

روابط ایران و پاکستان بر خلاف میل دشمنان باید تقویت شود

رهبر معظم انقلاب ارتباط ملت‌های ایران و پاکستان را ارتباطی قلبی و عمیق برشمردند و تأکید کردند: روابط دو کشور به‌رغم دشمنی‌ها باید هرچه بیشتر مستحکم و تقویت شود.