روابط نامشروع

۲۸مهر
محدودیت کنترل اجتماعی برای روابط نامشروع باعث صادرات و واردات بیماری‌ها می‌شود!

محدودیت کنترل اجتماعی برای روابط نامشروع باعث صادرات و واردات بیماری‌ها می‌شود!

دبیر کارگروه سلامت و محیط زیست معاونت امور زنان ریاست جمهوری گفت: متاسفم! کنترل‌های اجتماعی باعث شد این روابط به زیرزمین‌ها و جاهای مخفی کشیده شود و برخی دخترانی که به ما مراجعه می‌کنند، می‌گویند چون در اینجا نمی‌توانند با دوست‌پسرشان راحت باشند، به ترکیه یا ارمنستان می‌روند و همین امر باعث صادرات و واردات بیماری‌ها می‌شود.

۱۱مرداد
خوراک فکری ماهواره خانواده‌ها را نابود می سازد

خوراک فکری ماهواره خانواده‌ها را نابود می سازد

معاون شورای فرهنگی زنان کشور اظهار داشت: اگر قرار باشد خانم های ایرانی تغذیه و خوراک فکری خود را از ماهواره بگبرند خانواده ها نابود می شوند و در بحث استفاده از ماهواره و شبکه های اجتماعی خطر بزرگی جامعه ما را تهدید می کند و باید به آن از ریشه رسیدگی شود و باید برای مردم کشورمان برنامه هایی با بار فرهنگی بالا و جذاب پخش شود تا رفته رفته بساط ماهواره از خانه ها جمع شود و سبک زندگی ایرانی-اسلامی جااندازی شود.