روابط مدیر و کارکنان

۲۷مهر
مراقبت از سلامت روان در محیط کار / توصیه‌هایی برای مدیریت استرس در محیط کار

مراقبت از سلامت روان در محیط کار / توصیه‌هایی برای مدیریت استرس در محیط کار

سلامت روان در محیط کار، یکی از عوامل موثر در بازده کاری کارکنان و همین‌طور فاکتور مهمی در سلامت جامعه و جلوگیری از آسب‌های اجتماعی است که لازم بیشتر مورد توجه قرار گیرد.