روابط مالی

۱۴اسفند
اصرار مشکوک دولت و مجلس به تصویب FATF

اصرار مشکوک دولت و مجلس به تصویب FATF

در حالی که بسیاری از کارشناسان و حتی افراد منصوب به دولت از خطرات پیوستن به fatf اخطار دادند، اما رئیس دولت و مجلس شورای اسلامی بدون آوردن یک دلیل اصرار به تصویب آن دارند.