روابط عمومی قوه قضاییه

۰۹شهریور
دستگاه قضایی ایران نیازی به نسخه آمریکایی ندارد/ جنایات اسرائیل نماد حقوق بشر آمریکایی است

دستگاه قضایی ایران نیازی به نسخه آمریکایی ندارد/ جنایات اسرائیل نماد حقوق بشر آمریکایی است

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت تلاش دولت و نهادهای مرتبط فرهنگی برای مقابله با ناهنجاری‎های اخلاقی و فرهنگی گفت: دادستان‎های سراسر کشور موظفند با رویه های غیراخلاقی و ناهنجاری‎های فرهنگی که به ارتکاب جرم منتهی شده است به صورت جدی برخورد کنند.