روابط عمومی شورای شهر

۰۷خرداد
سلگی مدیر روابط عمومی شورای شهر قرچک شد

سلگی مدیر روابط عمومی شورای شهر قرچک شد

رئیس شورای اسلامی شهر قرچک با صدور حکمی مهدی سلگی را به سمت مدیر روابط عمومی شورای اسلامی شهر قرچک منصوب کرد.