روابط عمومی شرکت نفت

۰۷خرداد
نظرسنجی های پوپولیستی وزارت نفت  درباره یک موضوع آزمایشگاهی

نظرسنجی های پوپولیستی وزارت نفت درباره یک موضوع آزمایشگاهی

تعیین درصد ترکیبات آلاینده در هر سوختی جز در آزمایشگاه‌های مجهز به هیچ شیوه دیگری قابل تعیین نیست ولی روابط عمومی وزارت نفت سعی دارد با نظر سنجی عمومی از مردم حرف خود را دیکته کند جالب آنکه نتیجه نظر سنجی برعکس درآمد.