روابط عمومی سازمان هدفمندسازی یارانه ها

۰۵آبان
مبلغ سه ماه یارانه تازه متولد شده چقدر است؟

مبلغ سه ماه یارانه تازه متولد شده چقدر است؟

پس از وعده سرپرست وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی؛ یارانه متولدین ۹۷ در مهرماه پرداخت شد، اما بدون تسویه معوقات ماه‌های قبل که نوزادان مستحق دریافت یارانه بودند!