روابط عمومی دانشگاه آزاد

۲۶شهریور
ایجاد سامانه جدید برای اعلام نتایج آزمون سراسری دانشگاه آزاد

ایجاد سامانه جدید برای اعلام نتایج آزمون سراسری دانشگاه آزاد

رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی به منظور تسهیل دسترسی داوطلبان به سامانه مرکز سنجش و پذیرش این دانشگاه از فعال شدن سامانه دیگری علاوه بر سامانه www.azmoon.org، برای مشاهده نتایج آزمون سراسری دانشگاه آزاد خبر داد.