روابط عمومی بانک مرکزی

۱۹شهریور
حضور پرقدرت بانک مرکزی در بازار پول و ارز
در یادداشت رئیس کل بانک مرکزی مطرح شد:

حضور پرقدرت بانک مرکزی در بازار پول و ارز

رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی ضمن اشاره به نوسانات نرخ ارز در روزهای اخیر، از حضور پرقدرت بانک مرکزی در بازار پول و ارز و تلاش برای تعادل بازارها خبر داد.