روابط عمومی اموزش و پرورش

۰۵آبان
برنامه‌های فرهنگی هنری آموزش‌وپرورش تهران برای ۱۳ آبان

برنامه‌های فرهنگی هنری آموزش‌وپرورش تهران برای ۱۳ آبان

مدیر روابط عمومی آموزش‌وپروش گفت: برگزاری مسابقه دانش آموزی نقاشی و مسابقه بهترین نامه به دبیرکل سازمان ملل در محکومیت گفتار و رفتار دولت و رئیس جمهور آمریکا در سطح بین المللی از سری فعالیتهای این اداره کل برای ۱۳ آبان است.