روابط سیاسی ایران و غرب

۰۸فروردین
آیا ایران به تولیدکننده اصلی سلاح در منطقه تبدیل شده‌است؟/ تهران، رقیب شرکت‌های نظامی غربی و شرقی

آیا ایران به تولیدکننده اصلی سلاح در منطقه تبدیل شده‌است؟/ تهران، رقیب شرکت‌های نظامی غربی و شرقی

به نوشته المانیتور، عرضه سلاح‌های ساخت ایران در منطقه به سرعت رو به افزایش است.