روابط سوریه و اسرائیل

۱۸اسفند
انتخاب روسیه کدام است: ایران یا اسرائیل؟

انتخاب روسیه کدام است: ایران یا اسرائیل؟

روابط روسیه با رژیم صهیومیستی و از سویی داشتن روابط استراتژیک مسکو با تهران این سئوال را مطرح می‌کند که دولت فدرال روسیه بین ایران و اسرائیل کدام را انتخاب می‌کند؟