روابط سه‌جانبه

۱۱آبان
روحانی: مصمم به استفاده از ظرفیت‌های سه جانبه هستیم / پوتین: همکاری ما با ایران به ویژه در مسأله سوریه بسیار مثمرثمر جریان دارد / علی‌اف: حجم مبادلات تجاری ایران و آذربایجان ۷۰ درصد ارتقاء یافته است

روحانی: مصمم به استفاده از ظرفیت‌های سه جانبه هستیم / پوتین: همکاری ما با ایران به ویژه در مسأله سوریه بسیار مثمرثمر جریان دارد / علی‌اف: حجم مبادلات تجاری ایران و آذربایجان ۷۰ درصد ارتقاء یافته است

رئیس‌جمهور کشورمان گفت: اساس اجلاس روسای جمهوری ایران، روسیه و آذربایجان بر مبنای دوستی و همسایگی سه کشور است و این دوستی، صمیمیت و همسایگی جغرافیایی و رابطه فرهنگی، ما را برای استفاده مناسب‌تر از ظرفیت‌های سه کشور مصمم‌تر کرده است.