روابط ح.زه و دانشگاه

۲۸آذر
روابط بین حوزه و دانشگاه بسیاری از مشکلات اجتماعی را رفع می‌کند

روابط بین حوزه و دانشگاه بسیاری از مشکلات اجتماعی را رفع می‌کند

رؤسای دانشگاه‌ها در دیداربا آیت الله ری شهری خواستار روابط هرچه بیشتر حوزه و دانشگاه به‌منظور افزایش معنویات و کاهش معظلات شدند.