روابط حسنه

۲۲اردیبهشت
تقویت حس برادری بنیه دینی مردم از آثار اجتماعی زکات می باشد

تقویت حس برادری بنیه دینی مردم از آثار اجتماعی زکات می باشد

امام جمعه شهرستان فیروزکوه در نخستین جلسه آموزشی ستاد احیاء شهرستان اظهار داشت: تقویت حس برادری، ایجاد روابط حسنه بین افراد و تقویت بنیه دینی مردم را آثار اجتماعی زکات می باشد.

۰۳فروردین
قوم بختیاری و لُرها جزء بهترین و باوفاترین اقوام ایرانی هستند

قوم بختیاری و لُرها جزء بهترین و باوفاترین اقوام ایرانی هستند

رهبر معظم انقلاب در دیدار دست اندرکاران ستاد نکوداشت شیر علیمردان خان، معرفی و تجلیل از شخصیتهای تاریخیِ برجسته، فداکار و مجاهد در میان اقوام ایرانی را که خالصانه و صادقانه علیه استبداد مبارزه کرده‌اند، کاری بسیار بجا و شایسته خواندند و تأکید کردند: آنچه که در معرفی این شخصیتها اهمیت دارد برجسته‌سازی جهت‌گیریها و عقاید و انگیزه‌های دینی در حرکت‌ها و قیام‌های ضد استبدادی است.