روابط جنسی

۲۸مرداد
دختران قربانیان دوستی های خیابانی هستند

دختران قربانیان دوستی های خیابانی هستند

معاون فرهنگی اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: یکی از علل درگیر شدن دختران در روابط جنسی برداشت نادرست آنها از روابط دوستی با پسران است و در اصل دختران قربانیان دوستی های خیابانی هستند و با روی آوردن به این دوستی ها عامل تباهی زندگیشان میشوند.

۲۰تیر
رعایت حجاب از عوامل مهم استحکام بنیان خانواده است

رعایت حجاب از عوامل مهم استحکام بنیان خانواده است

یکى از عوامل مهم استحکام خانواده ، رعایت حجاب است و اگر در جامعه اى رعایت شود و روابط جنسى به محیط خانواده همسر محدود شود، جوانان به ازدواج تمایل بیشترى پیدا مى کنند و خانواده هاى تشکیل شده نیز ثبات بیشترى خواهند گرفت که در این میان بیشترین نفع عاید زنان خواهد شد، زیرا از محبت وحمایت مالى مردان برخوردار خواهند بود.