روابط ترکیه

۱۳آذر
کاهش سطح روابط ترکیه و رژیم صهیونیستی

کاهش سطح روابط ترکیه و رژیم صهیونیستی

بیش از شش ماه است که سفیر رژیم صهیونیستی در ترکیه اخراج شده است، اکنون رژیم صهیونیستی به فکر مقابله افتاده است.