روابط بین‌المللی

۱۳بهمن
برقراری روابط بین‌المللی شهرری با پایتخت مجارستان

برقراری روابط بین‌المللی شهرری با پایتخت مجارستان

مشاورعالی شهردار بوداپست در جریان دیدار با شهردار منطقه ۲۰، برقراری روابط بین المللی این منطقه با شهر بوداپست، پایتخت مجارستان را خواستار شد.